Visie en werkwijze

Zelfhelend vermogen is in ieder van ons aanwezig. In therapie probeer ik de bron van dit eigen vermogen tot verandering aan te spreken om mensen in beweging te brengen.
 
Mijn werkwijze is gebaseerd op Interactionele Vormgeving (I.V.).
Dit is een therapievorm waarbij verschillende therapeutische stromingen in “interactie” worden gebracht tot een nieuw model.
Elke mens is uniek en dit geniet binnen Interactionele Vormgeving bijzondere aandacht. Concreet betekent dit een therapie op maat met respect voor uw ritme en uw tempo. Zo tracht ik ruimte te creëren voor uw verhaal en gaan we samen op zoek naar wat u in beweging kan brengen.
Naast Interactionele Vormgeving laat ik me inspireren door het boeddhistische gedachtegoed. Mildheid tegenover jezelf, werken vanuit je hart, niet oordelen en aandacht voor het hier en nu vormen voor mij de basis voor het werken met mensen.
 
Als I.V.-therapeute ben ik aangesloten bij de  Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving en heb ik hun ethische code  onderschreven.

Verder ben ik lid van de Association Belge de Psychothérapie - Belgische Vereniging voor Psychotherapie (ABP-BVP) en de European Association of Integrative Psychotherapy (EAIP), en houder van het European Certificate of Psychotherapy (ECP).

Als cliënt heb je recht op een tegemoetkoming van je ziekenfonds. Ik ben erkend door volgende ziekenfondsen : 

CM, De Voorzorg, de Liberale Mutualiteit, OZ.