Psychotherapie

“Als woelig water tot rust komt, wordt het langzaam helder.” Lao-Tse

Psychotherapie  kan helpen bij:

  • verwerken van trauma
  • omgaan met verlies en rouw
  • vergroten van veerkracht 
  • burn-out en andere werkgerelateerde klachten
  • stressklachten
  • een negatief of laag zelfbeeld
  • relatieproblemen
  • persoonlijke groei
  • ...

Soms lijkt het leven op een woelige stroom, met stroomversnellingen, draaikolken en onheilspellende bochten. Het lijkt alsof je de dingen niet meer in de hand hebt. Je hebt het gevoel geleefd te worden en hebt geen vat meer op wat er rondom jou gebeurt. Misschien heb je te kampen met onrust en angst of een algemeen gevoel van onbehagen. Je kan bepaalde gedachten en gevoelens niet van je afzetten. Je hebt last van psychische problemen of lichamelijke klachten zonder medische verklaring. De maalstroom van het leven kan heel wat teweeg brengen. In therapie kan het woelige water tot rust komen.