Aanbod vormingen

INTEGRATIEVE ROUW- EN VERLIESBEGELEIDING

“ER IS EEN TIJD VOOR ALLES” (PRED. 3:1-15)

In het therapeutisch werk worden we heel dikwijls geconfronteerd met rouw en verlies.
De laatste jaren is er een nieuwe visie op rouwen ontwikkeld.
Deze vormt de rode draad doorheen de jaartraining.

Tijdens deze jaartraining willen we dieper ingaan op hoe je op een integratieve manier met rouw en verlies kan omgaan, met aandacht voor ervaren (voelen), betekenis geven (denken) en gericht handelen (doen). Je krijgt een antwoord op vragen zoals: wat is een normaal rouwproces en wat niet, hoe kan ik ondersteunend werken, welke mogelijke interventies kan ik doen. We gaan ook uitgebreid in op andere vormen van verlies dan door de dood. We denken dan bijvoorbeeld aan verlies van werk, van identiteit, van gezondheid, van… Daarnaast is er ruimte voor het inbrengen van eigen casussen en gaan we heel praktisch een aantal tools oefenen.

DOEL

 • Kennis maken met de nieuwe inzichten betreffende rouw en rouwcultuur;
 • Op een integratieve manier leren werken met rouw en verlies;
 • Specifieke werkvormen leren toepassen;
 • Zicht krijgen op de eigen rouwgeschiedenis in de invloed op het therapeutisch werk.

DEELTHEMA’S EN WERKVORMEN
Doorheen deze jaaropleiding besteden we aandacht aan volgende thema’s:

 • Integratieve rouw- en verliesbegeleiding, vanuit de basisvisie van Interactionele Vormgeving
 • Grondhouding van de begeleider (counsellor of therapeut)
 • Rouw en verlies een nieuwe visie : het duale procesmodel
 • Rouw bij volwassenen, mannelijke en vrouwelijke rouw
 • Belang van veerkracht bij hebt omgaan met rouw en verlies
 • Verlies en emoties
 • Rouw / verlies en hechting
 • PGD (Prolonged Grief Disorder)
 • Rouw bij kinderen en ouderen
 • Jong ouderverlies
 • Niet erkende vormen van rouw en verlies
 • Verliessituaties anders dan door de dood
 • Oefenen van concrete methodieken  zoals stoelenwerk, schrijfopdrachten, creatieve werkvormen, sprookjes en verhalen,  systemische inzichten, verliesladder, verliesgeschiedenis, …

METHODE
Theorie, ervaringsgericht oefenen, groepsgesprekken en praktisch technisch trainen.
Uitnodiging tot het kijken naar de eigen verliesgeschiedenis in functie van het begeleiden van mensen met een verlieservaring. Mogelijkheid tot het inbrengen van eigen praktijkervaringen. 

DOELGROEP
(Psycho-)therapeuten en hulpverleners. Een minimale ervaring in de hulpverlening en een bachelordiploma zijn vereisten om aan de opleiding te kunnen deelnemen.

De docent heeft steeds het laatste woord over of de achtergrond en beroepservaring van de potentiële deelnemer voldoende is voor deelname.

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

PRIJS
1.145 euro (inschrijven via www.educatieve-academie.be). 

Betaal met KMO-portefeuille

WANNEER
10 dinsdagen

6 oktober 2020, 10 november 2020, 8 december 2020, 12 januari 2021, 9 februari 2021, 9 maart 2021, 30 maart 2021, 20 april 2021, 11 mei 2021, 8 juni 2021

 

Telkens van 10u tot 17u met één uur middagpauze.

 

 

 

/sites/default/files/styles/background_image/public/2017-12/import%202209_1.JPG?itok=AXkaoWC5